اخبار
فراخوان شرکت در انتخاب پژوهشگران برتر
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی
فعالیت های پژوهشی دانشجویان در طی مدت یکسال مورد بررسی قرار می گیرد و به نفرات برتر جوایز نفیسی اعطا می شود.
 ١٣:٠٧ - 1397/08/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی افتخارآفریدند.
دانشجوی کمیته تحقیقات دانشکده پیرا پزشکی به عنوان یکی از برترین ارائه کنندگان نوزدهمین کنگره دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شد.
جناب آقای علی رضا اخضری از دانشجویان پرشور و فعال کمیته تحقیقات دانشجوی که توسط ارئه دو چکیده مقاله در نوزدهمین کنگره دانشجویی دانشجویان کشور شرکت نموده است در قسمت ارائه سخنرانی به عنوان یکی از برترین ارائه کنندگان برگزیده گردید.
 ١٠:٥٣ - 1397/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
راهیابی دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی به نوزدهمین کنگره دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی کشور
شرکت پرشور دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم در نوزدهمین کنگره دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم با ارائه چکیده مقالات خود به راهنمایی اساتید گرامی هیات علمی،سرپرست و کارشناس کمیته تحقیقات دانشجوبی به نوزدهمین کنگره دانشجویی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشوری راه یافتند.
 ٠٨:٥٩ - 1397/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
مدرسه تابستانه 1397
کمیته تحقیقات دانشجویی سایر کارگاه های روش تحقیق را در غالب مدرسه تابستانه در دهم الی چهاردهم شهریور ماه برگزار می نماید. برنامه زمان بندی و گروه های شرکت کننده به پیوست در متن خبر اعلام می گردد.
 ١٢:٥٤ - 1397/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
مدرسه تابستانه
کمیته تحقیقات دانشجویی همانند سال های گذشته در نیمه اول شهریور ماه ،مدرسه تابستانه شامل کلیه کارگاه های پژوهشی و روش تحقیق را برگزار می نماید جهت ثبت نام به کلیه دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید. در پایان دوره به نفرات که پروپوزال کامل ارائه دهند جوایز نفیسی اعطا می گردد. در پایان دوره به نفرات که پروپوزال کامل ارائه دهند جوایز نفیسی اعطا می گردد.
 ١١:٤٧ - 1397/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار می کند
جشنواره ایده پردازی جهت دانشجویان خوابگاهی
به مناسب هفته خوابگاه ها جهت دانشجویان عزیز جشنواره ایده پردازی برگزار می گردد به سه نفر از برترین ایده پردازان به قید قرعه هدایای نفیس اعطا می گردد.
 ١٣:٢٤ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

آدرس ما در مقالات


Student Research Committee ,Qom university of medical sciences

کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی قم