اخبار
برگزاری جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور اعضای شورای پژوهشی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و کارشناسان برگزار در سالن ملاصداری دانشکده بهداشت گردید. و 6 عدد از طرح های پژوهشی دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه گردید و پس از بررسی توسط اعضای شورای پژوهشی و ارائه ای پاره ای از اصلاحات تصویب گردید.
 ١٤:١٦ - 1398/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
کارگاه سیتم اطلاعات جغرافیایی GIS
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری انجمن علمی دانشکده بهداشت کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی را جهت دانشجویان بهداشت محیط و بهداشت عمومی با تدریس استاد دکتر حنفی برگزار کرد.
 ١٣:٠٩ - 1398/10/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار کرد
جشن برزگ روز پژوهش
کمیته تحقیقات دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش جشن بزرگی را برگزار کرد.
 ١٢:٠٣ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگرار کرد
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی
کمیته تحقیقات دانشجویی پیرا پزشکی در طی سه گروه با حضور استاد گرانقدر خانم خلج کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی برگزار کرد
 ١١:١٨ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگرار کرد
کارگاه جستجوی منابع علمی و آشنایی با پایگاه های علمی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی کارگاه جستجوی منابع علمی را با حضور استاد گرانقدر خانم دکتر مهراندشت و دانشجویان فعال پژوهشی در سایت مجتمع پردیس برگزار کرد.
 ١٠:٢٣ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دبیران
هم اندیشی دبیران جهت مراسم جشن روز پژوهش
جلسه ای با حضور دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی سایر دانشکده ها به همراه دبیر انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جهت هم اندیشی و ترتیب تدارکات جشن روز پژوهش در تاریخ 9/12 برگزار گردید.
 ١٠:٠٥ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

آدرس ما در مقالات

Student Research Committee ,Qom university of Medical Sciences,Qom,Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران