معرفی کمیته

معرفی کميته تحقيقات دانشجويی:
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از واحدهاي وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطي مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش ، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرح های پژوهشی شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است.

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم اهداف ذیل را دنبال می نماید:
-
توانمندسازی دانشجویان در خصوص فعالیتهای پژوهشی
-
ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش در دانشجویان
-
ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد دانشجویان
-
ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان
-
ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی از فعالیت های علمی دانشجویان
-
ایجاد محیط مناسب برای تفکر خلاق
-
آموزش روش های پژوهشی و توانایی حل مسأله
-
ایجاد محیطی برای کار گروهی و یادگیری جمعی
-
ایجاد گروههای تحقیقاتی

اعضاي فعلي كميته تحقيقات دانشجويي:
سرپرست كميته:  خانم دکتر مصلحی عضو هيئت علمي دانشکده پزشکی
زینب حمیدی زاد کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
شوراي مركزي کمیته تحقیقات دانشجویی:
شوراي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته می باشد. تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها، با نظر سرپرست، به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن باشد.
وظايف:
1.
تصميم گيري درباره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه
2.
پيشنهاد انتخاب دبير به سرپرست کمیته
3.
سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياستهاي دانشگاه
4.
برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي

شوراي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجویی:
شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. شورای پژوهشی شامل سرپرست، دبير، 3 نفر از دانشجويان به انتخاب شوراي مركزي، 4 نفر از اعضاي هيئت علمي به انتخاب معاون پژوهشي است.
در حال حاضر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی شامل دکتر علیرضا کوهپایی، جناب آقای سعید شمس، سرکار خانم عصمت جعفربگلو، جناب آقای علیرضا شعوری بیدگلی، دکتر کامبیز رهام پور، سرکار خانم یلدا ارست و جناب آقای امیر همتا از اعضای هیأت علمی و نیز آقایان رضا حیدری فر و محمد کوه بر و خانمها نسرین مقدسی و لیلا محمدقلی زاده از دانشجویان می باشند.
همه دانشجويان علاقمند به پژوهش می توانند با مشخص نمودن موضوعات تحقيقي خود، زير نظر اساتيد دانشگاه به مطالعه پرداخته و با تعيين موضوعات مشخص شده در جهت تدوين طرح هاي تحقيقاتي گام بردارند . هدف از تشكيل اين گروه ايجاد تعامل وارتباط بين پژوهشگران فعال، آشنایي با مجموعه تحقيقات در حال اجرا و نيز برقراري ارتباط بين دانشجويان جديد الورود و علاقه مند به تحقيق با پژوهشگران فعال دانشگاه است.

مجمع عمومي:
متشكل از تمام دانشجويان دانشگاه است كه حداقل 3 ماه از عضويت آنها در كميته گذشته باشد. جلسات مجمع عمومي به صورت ساليانه و به رياست سرپرست کمیته تشكيل مي گردد.
وظايف:
انتخاب شوراي مركزي
در صورت فعال بودن هریک از اعضای مجمع عمومی کمیته احتمال انتخاب فرد فعال در هر یک از شوراهای فوق (شورای مرکزی، پژوهش و...) برای همکاری بیشتر وحذف یک عضو غیرفعال از شورا وجود دارد.

تسهیلات کمیته برای دانشجویان فعال:
از جمله تسهيلاتي كه كميته تحقيقات دانشجويی در اختيار دانشجويان فعال و علاقمند قرار مي دهد مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1-
پرداخت هزينه طرحهاي تحقيقاتي براي دانشجوياني كه مجري طرح مي باشند.
2-
پرداخت تشویقی به ازای هر مقاله ارائه شده در همایشهای کشور .
3-
برگزاري كارگاه هاي مختلف نظير:
جستجوي الكترونيكي مقالات
روش تحقيق
پروپوزال نویسی
مقاله نویسی
روش تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه
کلاسهای آموزش SPSS، Word،Powerpoint و ...
4-
تهيه سي دي هاي آموزشي، جزوات علمي و پمفلتهاي آموزشي
5-
دسترسي تمام اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي به اينترنت
6 -
فراهم سازي مساعدتهاي لازم براي تهيه و ارائه مقالات علمي دانشجويان در مجلات علمي و همايشهاي علمي
7-
اعزام دانشجويان به كنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجی كه مقالاتشان پذيرفته شده است.
8 -
برگزاری تورهای پژوهشی مختلف در داخل و خارج از شهر قم