کارگاه ها ی برگزار شده

 

برنامه کارگاه های پژوهشی  (آبان ماه 1395)

 

مکان برگزاری: مجتمع پردیس 


دوشنبه: 8/24-9/1                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

مبحث

مدرس

ساعت

ایده پردازی

دکتر حائری

1-2

جستجوی مقدماتی اطلاعات ازمقالات علمی

 حمیدی زاد(کارشناس کمیته تحقیقات)

2-4

آشنایی با پروپوزال نویسی

دکترفلاحیان

1-3

ENDnote

دکترحضوری

3-4